TTBẾN ĐIBẾN ĐẾNGIỜ XUẤT BẾNLỘ TRÌNH TUYẾN
1Cửa Lò

BX Nước Ngầm

06h50, 09h30, 11h00, 13h20, 21h10, 22h10, 22h20Quốc Lộ 1A
2VinhBX Nước Ngầm07h35, 08h25, 10h30, 11h40,  12h30, 13h40, 14h00(VIP), 14h20, 15h40, 22h10, 23h10.
3VinhB.X Yên Nghĩa09h40, 12h00, 23h10Đường mòn HCM
4Cửa LòB.X Yên Nghĩa11h00Đường mòn HCM
5VinhBX Gia Lâm10h10, 23h10Quốc lộ 1A
6Hà TĩnhBX Nước Ngầm06h45,10h00,12h00, 12h30, 14h10, 21h30.Quốc lộ 1A
7Hà TĩnhBX Gia Lâm08h30, 21h30.Quốc lộ 1A
8Hà TĩnhYên Nghĩa08h00, 21h30.Đường mòn HCM
9BX.Nước NgầmVinh08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 12h00, 12h35, 13h00(VIP), 13h25, 14h35, 15h30, 17h05, 18h00, 21h00, 21h30, 22h15, 22h25, 22h50, 22h55, 23h00. 

 

Quốc lộ 1A

 

10BX.Nước NgầmCửa Lò08h30, 10h30, 11h30, 12h35, 13h25, 14h35, 15h30, 17h05, 21h30, 22h50, 23h00.
11BX.Nước Ngầm

Hà Tĩnh

09h30, 12h00, 13h00(VIP), 18h00, 21h00, 22h15, 22h25, 22h55.Quốc lộ 1A
12BX Gia LâmVinh, Hà Tĩnh10h00, 21h30.Quốc lộ 1A
13BX Y.NghĩaCửa Lò,Vinh, Hà Tĩnh10h55, 21h10, 22h30Đường mòn HCM